Ev / Dünya Uygur Kurultayı / Amerikan Ajanı Rabia Kadir, itiraf etti. Biz Amerikan istihbarati ile çalışıyoruz

Amerikan Ajanı Rabia Kadir, itiraf etti. Biz Amerikan istihbarati ile çalışıyoruz

AMERİKAN AJANI RABİA KADİR İTİRAF ETTİ. 10 YILDIR AMERİKAN İSTİHBARATI İLE ÇALIŞIYORUZ.

UYGUR AJAN RABİA KADİR, BİZ AMERİKAN NATİONAL DEMOKRATİC INSTİTUTE (NDI) İLE BERABER ÇALIŞIYORUZ !!! 20-30 İSTİHBARATÇI BİZİMLE SOHBET EDİYOR !!! DEDİ.

Uygur Ajan Rabia Kadir : ”Biz Amerikan hükümeti ile haftada bir kez görüşüyoruz” , ”İstihbarat birimleri içinde Uygur Komitesi Açtık başına da HAN bey adında birini koyduk”

Uygur Ajan Rabia Kadir faka bastı. Ev ziyaretine gittiği uygur ailenin evinde yaptığı konuşmalar, aile tarafından video ya alınıp internete verilince ortalık karıştı

Amerika’da teşkilat işleri National Democratic Institute (NDI) ( https://www.ndi.org/ ) dairesi ile beraber çalıştığını ve teşkilatda Uygur bölümü kurulduğunu da söyleyen Uygur Ajan Rabia Kadir, kameraların internete verileceğini hiç hesaba katamadı.

Beşi çocuk on kişiye verdiği koferansda hızını alamayan Uygur Ajan Amerikan istihbaratından gelen Ajanları o kadar büyük göstermek istediki, ”20-30 adam bizimle görüşmeye geliyor,Beyanat ilan ediyoruz” diyerek, yaptığı işin ne kadar büyük olduğunu çocuklara anlatmaya çalıştı.

Yıllar önce, Türk büyüğü olarak Rabia Kadir’i sayanın, anlını karışlarım diyen Banu Avar. Rabia Kadir’in Amerikan istihbaratına ve Amerikan National Democratic Institute (NTI) çalıştığını belgeleri olduğunu söylediği zaman kamuoyundan çok eleştiri almıştı. Tarih Banu Avar’ı haklı çıkardı.

Suriye ve Irak savaşını ise ”Müslüman, müslümanı öldürüyor” diyerek küfrünü ortaya koyan Uygur Ajan Rabia müslüman dediği saflarda, Esad ve Çİn’in beraber mücadele ettiğini unutarak bir gaf a da imza attı. ÇİN’i müslüman sınıfında koyan Ajan Rabia Kadir’i videonun akabinde neler söylediği de merak konusu oldu.

On Yıllık çalışmalarının sonunda bu seviye ye geldiğini belirten Uygur Ajan Rabia Kadir, Tayvan ve Burma’dan sonra Doğu Türkistan’ın da Amerikan National Democratic Institute (NDI)’de Uygur mesul Han Sefer adında birini bu hizmetin başına getirdiğini belirten Ajan Rabia AMerika’da Uygur komitesi açıldığını da belirtti.

İstihbarat birimlerinin için de Uygur komitesi açtık diyen Ajan Rabia, bizim işlerimize Amerikanın girmemesi mümkün değil diyerek, bunlardan daha büyük işleri çocuklara anlatamayacağını belirtti.

RABİA KADİR’İN KONUŞMASI

Cihad dediğin şey öyle o he, cihad böyle olmaz. Oraya Suriye’ye gidip, Irak’a gidip Müslüman Müslümanı öldürerek cihad edilmez. Böyle bir şey olmaz.

Kim kimi öldürüyor bilmeden, kendisinin neden öldürüldüğünü bilmeden cihad edilmes. Kendi toprakları işgal edilmiş durumda, kendi vatanının içinde hiçbir şey yapmadan, yurt dışına çıkarak yapılan cihad cihad olmaz. Diye yazı hazırlayıp yayınlamışlar.

Bir süretini bize de göndermişler. Ben hiçbir şey bilmesem de o alimler bilecekler değil mi ?

Onlar hem elhamdülillah Müslümandırlar. Artık böyle cahilce olaylar meydana geldiğinden dolayı bizim meselelerimizde zorlaştı, İlk başta Çeçen meselesine öyle ilgi duymuştu, O Çeçenler öyle ortaya çıktıktan sonra radikal olarak tanımladılar, böylece Çeçenlerle dünya ilgilenmedi, bıraktılar. Rusya onlar üzerinden kırgın gerçekleştirdi. (Katlettiler) Şu an Uygurlar meselesinde hem Çin devleti öyle kişileri eğittiler.

On bin Uygur, on iki bin Uygur vatandan kaçarak çıkıp giderse Çin hükümeti acaba bilmezler mi ? Çin hükümeti öyle propaganda yaparak dünyaya Uygurları kötü varlık olarak tanıtıyor. Uygurları dünya kamuoyuna terörist olarak gösterdikten sonra excuse me ‘’kusura bakmayın’’ diyerek Uygurları katletmeyi amaçlamaktadırlar. Bu suikasti gerçekleştirdiler, Çin hükümeti. Çin öyle yaptığı için bizim görevimiz (çalışmalarımız) ağırlaştı (oldukça zorlaştı) Kardeşler.

Dolayısıyla son zamanlarda biz Amerika hükümeti ile haftada bir kez görüşmekteyiz. Amerika hükümeti ile, Dışişleri bakanlığıyla haftada bir kez değil, diğer devletlerin büyükelçileri senede bir kez veya iki-üç kez ancak görüşebilmektedir. Diğer ülkelerin devlet başkanları bile kolayca görüşme yapamamaktadırlar. Lakin biz haftada bir kez, en geç iki haftada bir kez görüşme yapmaktayız.

O vatanımızda olay çıktığında Ömer Kanat ikimiz ABD hükümetine koşuyoruz ve ısrarla anlatıyoruz. 20 kişi, 30 kişi gelir bizi dinleyecek ve sohbette bulunacaklar. Bu olay için yardım önerinizi ortaya koyun, diyoruz. Bazenlerine beyanat yayımlatıyoruz. Bazenlerin de iki kişiyi görevlendirerek vatanımıza göndermesini istiyoruz. Bazenlerinde araştırmak için eleman göndermesini talep ediyoruz.

Böylece ağlaya-yalvara sonunda yakında ABD Devleti Konseyi (State Department)’nde Dışişleri Bakanlığında Uygurlardan sorumlu bir birim kuruldu diyebiliriz. Bir memur mahsus Uygurlardan sorumlu olarak görevlendirildi. Bu bizim on yıldan beri gerçekleştirmek istediğimiz amaçlardan biriydi. İşte bu kez çözmüş olduk.

Uygurlar meselesi böyle zor koşullarda tekrar, ısrarla anlatmamızla, Yarkent olayından sonra toplantı yaparak Uygurlardan sorumlu olmak üzere Hans bey isimli kişi görevlendirildi. Biz artık Amerika’da Uygur komitesi kuruldu diyebiliriz.

Eskiden Tayvan’ın, (şey) Tibet’in komitesi bulunuyordu. Bizim yoktu. Burma’nın komitesi bulunuyordu. Artık bizim komitemiz var. Demek ki bizim meselemize bunlar karışmıyor değil ilgilenmiyor değil, karışabilir, ilgilenebilir. İlgileniyor da. Artık biz bunun dışında bir çok çalışmaları sizlere anlatıp bitiremem.

İster birleşmiş Milletler teşkilatına hem senede 5 kez- 6 kez gidiyoruz. Yılda 5 kez 6 kez giderek bizimle ilgili birimler ile görüştük, memlekete birkaç kez adam gönderdik. Amerika’dan vatan içine adam gönderdik. Onlar araştırdı ve dönünce rapor çıkarttılar.

Not : İş bu metin Rabia Kadir’in Uygurca konuşma video filmi (65.5 MB büyüklük ve 03:00 dakika uzunluğunda) nın Uygurcadan Türkçeye metin tercümesidir. Aslı Video CD’ye kaydedilmiştir ve ektedir.

YEMİNLİ TERCÜMAN (Belge haber de ektedir)

DOĞU TÜRKİSTAN BÜLTENİ HABER AJANSI /Haber Merkezi

Hakkında Türkistan News Editör

Ayrıca Kontrol Et

Dünya Uygur Kurultayı Amerikan İstihbaratı CİA Vakfı National Endowment For Democracy NED İlişkisi.

CİA 2018 yazına girmeden ‘’Dünya Uygur Kurultayı (DUK) öncülüğünde Küresel Cihad başlatmak için düğmeye bastı. …